java_home nie wyświetla JDK zainstalowanego przez homebrew

Od kilku lat pracuję już na Mac’u. Nie raz zdarza się, że potrzebuję pracować z różnymi wersjami JDK – do zmiany wersji Javy wykorzystuję narzędzie /usr/libexec/java_home dzięki, któremu mogę sprawdzić jakie wersje JDK mam zainstalowane /usr/libexec/java_home -V lub ustawić zmienną środowiskową JAVA_HOME na odpowiednią wersję Javy export JAVA_HOME=$(/usr/libexec/java_home -v 11).

Kiedy pojawiła się potrzeba zainstalowania JDK 11 to oczywiście pierwsze co zrobiłem to standardowo brew install openjdk@11 instalacja przebiegła pomyślnie. Niestety /usr/libexec/java_home -V nie wyświetliło na liście dostępnych OpenJDK 11. Po kilku próbach i restarcie komputera zdecydowałem się odinstalować OpenJDK 11 i spróbować skorzystać z projektu Eclipse TemurinTM.

$ brew tap homebrew/cask-versions
$ brew install --cask temurin11

Po wykonaniu powyższych poleceń zainstalowało się JDK 11 dostarczane przez projekt Aodptium. Automatycznie zaraz po instalacji nowa wersja JDK pojawiła się w /usr/libexec/java_home -V i mogłem wrócić do normalnej pracy.